Adóügyek

Szil – Zsebeháza – Pásztori községek közigazgatási területén első fokon ellátja a központi adójogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletekben a körjegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. Intézkedik az irodát érintő határozatokból, szerződésekből eredő követelések behajtása ügyében.

 • Előkészíti a helyi adók rendelet-tervezetét.
 • Ellátja az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat.
 • Engedélyezi az adótartozás, adópótlék mérséklését vagy elengedését, valamint a részletfizetést és a fizetési halasztást.
 • Előkészíti az éves költségvetéshez az adóbevételi tervet.
 • Ellenőrzi az egyéni és társas vállalkozásokat a helyi adófizetés teljesítése érdekében, valamint azok felszámolása és végelszámolása esetén.
 • Végzi az építményadó, az idegenforgalmi adó, telek adó, és az iparűzési adó előírásával – beszedésével kapcsolatos feladatokat.
 • Adó- és értékbizonyítványt állít ki.
 • Ellátja az adóügyi számítógépes program helyi felügyeletét.
 • Az adózó kérelmére adóigazolást állít ki.
 • Ellátja a magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelmének adóztatási feladatait.
 • Ellátja a gépjárműadó bevallásával, kivetésével, beszedésével kapcsolatos feladatokat, szükség esetén helyszíni szemlét tart.
 • Engedélyezi a gépjármű-adótartozás és adópótlék mérséklését, elengedését, továbbá kérelemre részletfizetést és fizetési halasztást adhat.
 • Ellátja az adók és adó módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Törli a köztartozást elévülés vagy behajthatatlanság címén.
 • Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, kimutatást és beszámolót készít az információ-szolgáltatás meghatározott rendje keretében.
 • Nyilvántartja és beszedi az idegen helyről kimutatott tartozásokat.
 • Az adózó kérelmére adóigazolást állít ki.
 • Összeveti a Belügyminisztérium gépjármű nyilvántartását a helyi nyilvántartással.
 • Ellenőrzi a magánszemélyeket és társas vállalkozásokat a gépjárműadó teljesítése érdekében.

Tájékoztatja a társ hatóságokat az adózóikat érintő gépjárműváltozásról

 • Gondoskodik a Hivatal és intézmények részére az étkezési jegyek megrendeléséről, nyilvántartásáról, el számolásáról.
 • Elkészíti az adott évi költségvetési rendeletben támogatott szervezetek támogatási szerződéseit, megállapodásait.
 • Elkészíti a költségvetési koncepciót.

Gondoskodik a hivatal működéséhez szükséges tárgyi feltételekről, ellátja a községháza üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz a községházán tartandó rendezvények szervezésében, ellátja a jegyző hatáskörébe utalt tűzszerészeti mentesítési feladatokat. Intézkedik az irodát érintő határozatokból, szerződésekből eredő követelések behajtása ügyében.

 • Gondoskodik a községháza fenntartási, karbantartási és felújítási munkáinak elvégzéséről.
 • Ellátja az eszközbeszerzésekkel és raktározással kapcsolatos feladatokat.
 • Biztosítja a hivatal gépjárművének üzemeltetését.
 • Gondoskodik a hivatali ügyintézéshez szükséges nyomtatványok beszerzéséről.
 • Ellátja a baleset- és munkavédelmi, valamint tűzvédelmi feladatokat.
 • Megszervezi az épületen belül az anyagmozgatást, gondoskodik a kisebb karbantartási munkák elvégzéséről.

Vélemény, hozzászólás?