Adózás

Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!

2006. évi helyi iparűzési adóról 2007. május 31-ig kell bevallást benyújtaniuk a naptári évvel azonos adóév szerint működő adóalanyoknak az adókötelezettség helye szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz.

Tájékoztatjuk, hogy Szil, Zsebeháza és Pásztori községek önkormányzataihoz beadandó 2006. évi Helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványok, ha rendelkezik internetes hozzáférési lehetőséggel, Szil község honlapjáról www.szil.hu letölthetők 2007. május 15-től.

Ha nem rendelkezik internetes hozzáférési lehetőséggel, a 2006. évi helyi iparűzési adó bevallási nyomtatvány ingyenesen beszerezhető a szili Polgármesteri Hivatal Adóirodájában (Szil, Hunyadi tér 3.) ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 9,00 -12,00

Kedd: 13,00 -15,00

Szerda: 9,00 -12,00 13,00 -15,00

Csütörtök: 9,00 -12,00

Péntek: 9,00 -11,00

A bevallással egyidejűleg, de legkésőbb május 31-ig kell a helyi iparűzési adó összegét befizetni az adókötelezettség helye szerinti illetékes önkormányzat helyi iparűzési adó számla javára:

– Szil Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó számla száma:

59800118-10001136

– Zsebeháza Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó számla száma:

59800118-10001404

– Pásztori Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó számla száma:

11737069-15370543-03540000

 

FELHÍVÁS KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSRA

 

Szil Község Önkormányzata

 

  • a belterületi járdák és kerékpárút építésére
  • temető felújítására
  • iskola felújítására és ott kialakítandó játszótér építésére
  • Erzsébet-park felújítására

 

a felmerülő költségeinek kiegészítésére közérdekű kötelezettség-vállalást szervez.

 

A fenti közérdekű célra magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalhatnak, vagyoni szolgáltatásokkal hozzájárulhatnak a célkitűzések megvalósításához.

 

A felajánlás tartalma:

A felajánlásnak tartalmaznia kell a közérdekű célt és a felajánlott szolgáltatás tartalmát (összegét, illetve természetben történő megvalósítás vagy megváltás esetén a szolgáltatás feltételeit).

 

Az Önkormányzat a közérdekű kötelezettség-vállalást a kiíró határozatban meghatározottak szerint határozott időre tervezi.

 

A közérdekű célra felajánlott pénzeszközök kezelését a költségvetési elszámolási számlán elkülönítetten kezeljük, befizetésekről, juttatásokról a hatályos adójogszabályokban foglaltak szerint igazolást állítunk ki, amely igazolás birtokában a kötelezettségvállaló az egyes adójogszabályok külön szabályai szerint adókedvezményben részesül.

Az adózás előtti eredmény csökkentéseként a közérdekű kötelezettségvállalás teljes összege, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 %-a érvényesíthető. Magánszemélyek esetében a közérdekű kötelezettség-vállalás kedvezménye a befizetett összeg 30 %-a, legfeljebb azonban összesen 50.000 Ft. (SZJA törvény 41. §, (4) pont)

 

A felajánlás a megállapodás megkötésével jön létre, amelyben az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a költségvetési elszámolási számlájára érkező pénzeszközöket és egyéb felajánlásokat a hivatal maradéktalanul a kitűzött cél megvalósítására fordítja.

 

Önkormányzat köteles nyilvánosan a közérdekű kötelezettség-vállalás lehetőségét meghirdetni és a felajánlások felhasználásával kapcsolatban a kötelezettség-vállalókat tájékoztatni.

 

A közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatos részletes információ a hivatalban kapható a 275-191-es telefonszámon.

 

Szil, 2007. október 19.

 

 

               Lengyel Lajos                                                                          Papp László

Polgármester                                                                               körjegyző

 

 

A  közérdekű kötelezettségvállalásokhoz megnyitott bankszámlák száma:

 

Belterületi járdák és kerékpárút építése        59800118-11022891

Temető felújítása                                       59800118-11022901

Iskola felújítása és játszótér építése             59800118-11022918

Erzsébet park felújítása                              59800118-11022925

Vélemény, hozzászólás?