A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „Csiribiri” Családi Bölcsőde Hálózat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálata

Cím: 9144 Kóny Soproni utca 2/a

info@szocialiskozpontkony.hu

Intézményvezető: Allerné Kiss Edina

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje Szil községben:

Polgármesteri Hivatal 9326 Szil, Hunyadi tér 3.

HétfőKedd
9.00-12.00 13.00 – 15.0013.00-15.00

Családsegítő: Deliné Varga Anikó Tel.: 0670/3347300

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A kónyi székhellyel működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 6 családsegítő révén 21 településen látja el a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait elsősorban segítő beszélgetés, tanácsadás, önként kezdeményezett/vállalt együttműködési megállapodás vagy hatóság által elrendelt esetkezelés, továbbá szolgáltatások (pszichológiai tanácsadás, mediátor, családterapeuta, jogi tanácsadás) ajánlása, megszervezése révén.

Családsegítés keretében a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára nyújtunk segítséget az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése céljából.

Tanácsadást biztosítunk, segítjük az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.

Elősegítjük a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldását, támogatjuk a munkanélküliek, adósság-terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek nehéz élethelyzetének megoldását.

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása révén a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését szolgáljuk.

Szolgálatunk az arra rászoruló személyek (gyermekektől az idősekig), családok segítése érdekében veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet.

Szolgálatunk a jelzőrendszeri tagoktól vagy állampolgároktól érkező jelzés alapján felveszi a kapcsolatot az érintettekkel, helyzetük megismerését követően tájékoztatást ad a felmerült probléma megoldását segítő szolgáltatásokról, személyre/családra szabott segítséget nyújt.

Az intézmény család- és gyermekjóléti szolgálata leggyakrabban életviteli problémák, családi-kapcsolati konfliktusok, válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermeknevelési nehézségek, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, magatartászavar, lelki-mentális problémák, szenvedélybetegség, foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek, anyagi gondok esetében nyújt segítséget, gyakran segítünk ügyintézésben, ill. információnyújtással.

Szolgálatunk továbbra is szívesen végzi adományközvetítő tevékenységét. Ezúton is köszönjük a Tisztelt Felajánlók önzetlen adományait! Szolgálatunk az év során folyamatosan fogad élelmiszeradományt, és előzetes egyeztetés szerint szép állapotú(!) játék, ruha, cipő felajánlásokat.