Szociális ügyek

A Szili Közös Önkormányzati Hivatal az illetékességi területén ellátja a hatáskörébe tartozó államigazgatási szociális feladatokat, valamint előkészíti a Hivatalhoz tartozó települések képviselő-testületeinek, szociális bizottságainak és polgármestereinek hatáskörébe utalt szociális döntéseket, illetőleg felel e döntések végrehajtásáért.

Kiemelt szociális feladatok:

 • a jogszabályokban meghatározott önkormányzati hatósági feladatok előkészítése, a polgármester, a szociális bizottság, illetve a képviselő-testület hatáskörébe tartozó települési támogatások megállapítása;
 • az egészségügyi és szociális ágazathoz tartozó jogszabályokban meghatározott, jegyzői hatáskörbe utalt államigazgatási hatósági ügyek döntési előkészítése;
 • társhatóságok megkeresésére környezettanulmány készítése;
 • szociális tárgyú nyilvántartások vezetése;
 • a megállapított pénzbeli ellátások kifizetésének és utalásának nyomon követése;
 • a megállapított természetbeni ellátások átadása, valamint a közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás;
 • szociális vállalkozói engedély kiadása;
 • az illetékes társhatóságok felé történő adatszolgáltatás teljesítése;
 • a szociális ellátásban részesülők részére a jogszabályokban előírt igazolások kiállítása;
 • az illetékes társszervek felé a jogszabályokban meghatározott bejelentési kötelezettségek teljesítése;
 • szociális kölcsönszerződések előkészítése;
 • szociális tárgyú statisztikák elkészítése;
 • a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése, felülvizsgálata;
 • a szociális tárgyú központi költségvetési és európai uniós pályázatok figyelemmel kísérése;
 • az önkormányzati rendeletben meghatározott lakáshoz jutási támogatások döntésre történő előkészítése;
 • a benyújtott szociális kérelmek formai vizsgálata, szükség esetén a kérelmező hiánypótlásra való felhívása.

A Hivatal – a Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatával közösen – folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét, valamint tájékoztatja a döntéshozókat a szükséges intézkedések megtételére.

A szociális feladatokat végző tisztviselők a munkakörük ellátásához szükséges megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel, közigazgatási alap- és szakvizsgával rendelkeznek.

Vélemény, hozzászólás?