Tűzoltó Egyesület

Felhívás adó 1% felajánlására

Tennivalók tűz esetén

A szili Tűzoltó Egyesület/Egylet 1885-ben alakult Csigi Vince plébános Úr vezetésével. Az egyesület, megalakulása óta – tehát már több mint 127 éve! – megszakítás nélkül működik, él, és részt vesz a település közösségformáló életében. Az eltelt több mint egy évszázad alatt, az egyesületnek számtalan tagja volt, akik önzetlenül, időt és fáradtságot nem kímélve óvták, védték, s ha kellett mentették a falu, vagy annak lakóinak értékeit, anyagi javait és nem egy estben embertársaik életét.

Az egyesület, mint a község legrégebbi civil szervezete, a közösségformálásban is elévülhetetlen érdemekkel büszkélkedhet, elsősorban azokból az időkből, amikor ez volt a falu egyetlen szervezett keretek között működő csoportja.

Az elmúlt 127 évben ez az egyesület számtalan versenyen képviselte és öregbítette, a település jó hírnevét. Az úgynevezett első fokozatú (régen járásinak nevezett) versenyeken évente részt vesznek az egyesület verseny rajai, de a múltban nem egy alkalommal előfordult, hogy megyei, vagy éppen országos szintű versenyeken vettek részt és értek el kimagasló sikereket, ezáltal megismertették a település nevét az ország távolabbi pontjain élő emberekkel is. A tűzoltó egyesület napjainkban felnőtt férfi, felnőtt női rajokkal vesz részt ezeken a versenyeken.

A tagság a településen előforduló tűz- és káresetek önálló felszámolásán, vagy a hivatásos tűzoltóknak nyújtott segítségen túl, ma is részt vállal a település közösségi életében, hiszen kevés az olyan rendezvény, vagy akció, amelyen az egyesület képviseletében néhány tag ne venne részt.

Megalakulásakor, 1885-ben az egyesület létszáma 45 fő volt. Ez a létszám természetesen folyamatosan változott, de átlagosan mindig 40 fő körül mozgott. A jelenlegi létszám 39 fő.

Az egyesület „székhelye” a községi tűzoltószertár, amely a falu központjában, a Táncsics utca elején található. Az épület az önkormányzat, tehát a falu tulajdona.

Az épületen belül három különálló helyiség került kialakításra. Ezek:

  • szerállás (ahol egy IFA gépjárműfecskendő áll)
  • raktár és kismotorfecskendő-szállító utánfutó tároló
  • klubhelyiség (itt tartjuk a közgyűléseket, oktatásokat, de itt tekinthetőek meg az egyesület évszázados emlékeit megörökítő serlegek, oklevelek, elismerések is.)

Az egyesületet 5 fős vezetőség irányítja, akiket a közgyűlés 5 évre választ.

A jelenlegi vezetőség:

  • elnök: Horváth Péter,
  • titkár: Szórádi Károlyné,
  • vezetőségi tag és pénztáros: Molnárné Győri Edina,
  • vezetőségi tag és szertáros: Németh Tibor,
  • vezetőségi tag: (id.) Gábor Zoltán .

Az egyesület szakmai munkájának irányítását a parancsnok, Károlyi Ferenc végzi.

 

Az egyesület éves bevételeit a különböző pályázatokon elnyert összegek, a Hidráns Kft. felajánlásai, a Szil Községi Önkormányzat támogatása, valamint a személyi-jövedelem adó 1%-ának felajánlása és a tagok tagdíja teszi ki.

Vélemény, hozzászólás?