Szili-kút népfőiskola

A ”SZILI-KÚT” Népfőiskolai Egyesület 1998. márc. 25.-én alakult, 53 alapító taggal, 5 fős vezetőséggel.

 

Az egyesület elnöke: Perlaki Sándor

Vezetőségi tagok:

  • Dománné Varga Hermina
  • Markotányos Tamásné
  • Muzsai Lajosné
  • Németh Gyuláné
  • Papp Lászlóné
  • Szalay Zoltán

A „Szili-kút” Népfőiskolai Egyesület évente 10-12 előadást szervez. Célja, hogy a nagyvárosoktól távolabbi településre elhozni az ismeretterjesztést, megismertetni a község lakóival néprajzi kutatások tájunkra vonatkozó eredményeit, elősegíteni a fellelhető hagyományok megőrzését, megérteni napjaink társadalmi, politikai, gazdasági változásait és hozzájárulni az azokhoz való alkalmazkodás elősegítéséhez. Továbbá a nevelés különböző módszereivel a vidéki értelmiség képzése, gazdasági vállalkozói ismeretek közvetítése, a magyarságtudatot erősítő ismeretek, korszerű történelemszemlélet felszínre hozása és múltunk tanulságain alapuló jövőépítés lehetővé tétele irodalmi, művészeti, természeti és történelmi értékeink védelmével, mindezért tenni kívánó szellemi közösségek létrehozása.

Az ismeretterjesztésen túl, célkitűzésünk még a településen élő polgárok közösséggé történő szerveződésének elősegítése is.

Kerékpártúra a Népfőiskola szervezésében

Vélemény, hozzászólás?