Letölthető dokumentumok, adatlapok, kérelmek

Bejelentkezés, változás-bejelentés

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/bejelentkezes.doc

A magánszemélyek  kommunális adójának megállapításához

http://szil.hu/wp-content/uploads/2019/02/szil_maganszemelyek_kommunalis_ado_bevallas-2-2019.doc

Bevallás a magánszemély kommunális adójáról 

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/kommunalis_ado.pdf

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

http://szil.hu/wp-content/uploads/2019/02/Bevallas-a-2019-evi-helyi-iparuzesi-adorol-1.doc

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/iparuzesi_ideiglenes.doc

Bevallás gépjárműadóról

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/gepjarmuado.doc

Helyi iparűzési adóbevallás
http://szil.hu/wp-content/uploads/2019/02/szil_2019_helyi_iparuzesi_ado_bevallas-1.doc

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezmények iránti kérelme

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/kozlekedesi-tamogatas.doc

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/rendszeres_gyermekvedelmi_kedvezmeny_kerelem.doc

Adatlap szociálpolitikai kedvezményhez

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/adatlap_szocialpolitikai_kedvezmenyhez.doc

Jövedelemnyilatkozat

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/jovedelemnyilatkozat.doc

Kérelem a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatására

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/kozlekedesi-tamogatas.doc

Kérelem a szociális segély megállapítására

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/szocialis-segely.doc

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/kozgyogyellatas.doc

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/szocialis-ellatas.doc

Kérelem az időskorúak járadéka megállapítására

 http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/idoskoruak_jaradeka.doc

Kérelem és orvosi szakvélemény az ápolási díj megállapításárahttp://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/apolasi_dij.doc

Kérelem és orvosi szakvélemény az ápolási díj megállapítására

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/apolasi_dij.doc

Temetési segély kérelem 

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/temetesi_segely_kerelem.doc

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságra

http://szil.hu/wp-content/uploads/2019/02/eu_szolg_kerelem-2019.doc

Kérelem földhaszonbérleti ajánlat kifüggesztésre

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/kifugg_kerelem_berleti.doc

Kérelem vételi ajánlat kifüggesztésére

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/kifugg_kerelem_veteli.doc

Vételi ajánlat termőföldre

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/veteli_ajanlat_termofoldre.doc

Túlfizetések átvezetési kérelme

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/tulfizetes_atvezetes.doc

Kijelentő lap méhész tevékenység végzéséről

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/kijelento_mehek.doc

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/megallapodas.pdf

Kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

 http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/kiutalasi_kerelem.doc

Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó pénzforgalmi tételek rendezéséhez

http://szil.hu/wp-content/uploads/2015/07/atvezetesi_kerelem.doc

Pályázati adatlap és elszámoló lap a helyi civil szervezetek évi támogatására

http://szil.hu/wp-content/uploads/2019/03/civil_rendeletSz.doc

http://szil.hu/wp-content/uploads/2019/03/közpénznyilatkozat.doc

http://szil.hu/wp-content/uploads/2019/05/Kérelem_működési_eng_mód2018-1.docx

http://szil.hu/wp-content/uploads/2019/05/kérelem_üzlet_bejelentés2018-1.doc

http://szil.hu/wp-content/uploads/2019/05/kérelem_üzlet_működési_eng2018-1.doc

Eb összeíró adatlap:

http://szil.hu/wp-content/uploads/SKM_28721020410050-scaled.jpg

Vélemény, hozzászólás?