Polgármesteri köszöntő

Kedves Látogató!

Szil Község Önkormányzata és Lakossága nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt településünk honlapján.

Örömömre szolgál, hogy meglátogatta honlapunkat és érdeklődik községünk iránt. Remélem, hogy internetes kalandozása során időt szán a település történetére, intézményeink, valamint a civil szervezetek bemutatkozására. Igyekszünk hiteles és naprakész információkkal segíteni a Lakosság mindennapjait.

Önkormányzatunk törekszik a község értékeinek megőrzésére és gazdagítására. Büszkék vagyunk múltunkra, hagyományainkra. Büszkék vagyunk a településen működő 14 civil szervezetre, akik őrzik és éltetik tovább a hagyományainkat, akik mindennap dolgoznak a település fejlődéséért, viszik tovább Szil jó hírnevét országon belül és határainkon túlra is. Polgármesterként fő célom, hogy itt mindenki jól érezze magát, legyen igazi otthona az itt élőknek a település és vonzó célpontja az idelátogató vendégeknek.

Az önkormányzat törekszik a még élhetőbb, a még biztonságosabb, a még komfortosabb életkörülmények kialakítására, a közszolgáltatások minél szélesebb körű biztosítására. Az önkormányzat és intézményei, a mindenkori képviselő-testületek elkötelezettek, a település fejlesztése, a lakosság életkörülményeinek javítása a nyugodt, rendezett, tiszta település megőrzése, javítása iránt.

Természetesen nem csak a múltnak élünk, hanem a jövőnket is igyekszünk megalapozni, folyamatosan pályázunk az intézményeink, közterületeink felújítására, korszerűsítésére. A település képeit nézegetve Ön is megállapíthatja, hogy ez a tevékenységünk sikeres. Köszönhetjük ezt azoknak a civil szervezeteknek, településünkön működő vállalkozásoknak is, akik sokat tesznek falunkért, de minden szilinek, akik első hívásunkra jönnek segíteni, szívesen dolgoznak lakóhelyük építése – szépítése érdekében. Köszönöm ezt azoknak a korábbi vezetőknek, akik áldozatos munkájukkal szilárd alapokat építettek, és erre megfelelő irányok kijelölésével folyamatossá tették a fejlődés útját.

Bízunk abban, hogy településünk elnyerte tetszését és mielőbb ellátogat hozzánk.

Mielőbbi találkozás reményében:

Németh Péter

polgármester