Oktatás kategória bejegyzései

2023.ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatására.

Pályázhatnak azok az alap-, közép- és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató szili diákok, akik tanulmányi, művészeti vagy sporttevékenységük során jó teljesítményt nyújtanak és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 115.000 Ft-ot.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázati adatlapot (letölthető itt)
  • a jövedelem igazolásokat(pl.: munkabér,családtámogatási ellátások)
  • a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolatát

A pályázat benyújtásának módja: pályázati adatlapon, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (9326 Szil, Hunyadi tér 3. tel: 275-191) vagy letölthető itt

A pályázat benyújtásának helye:személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy postai úton (Kaproncai Oktatást Támogató Alapítvány 9326 Szil, Hunyadi tér 3.)

A pályázat beérkezési határideje: 2023. augusztus 23. (szerda)

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.szeptember 1. (péntek)

A támogatások odaítéléséről az alapítványt működtető kuratórium dönt és ezt követően a pályázatokat írásban értesíti döntéséről.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a 275-478-as telefonszámon.

Óvoda képekben

Farsang 2015

Karácsonyi műsor 2013

2013 március 15-ei ünnepség