Adóügyek

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

Iparűzési adó beszedési számla:

59800118-10001136-00000000

Magánszemélyek kommunális adója számla:

59800118-10001583-00000000

Gépjárműadó beszedési számla:

59800118-10001064-00000000

2019. évi helyi adó-naptár:

 

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK

helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj esetében

 

 

Adónem

 

 

Befizetési határidők

 

Magánszemélyek kommunális adója
 • március 15-ig az első félévi összeg
 • szeptember 15-ig a második félévi összeg
 • évközben kiadott határozat esetében a jogerőre emelkedést követő 15. nap
Gépjárműadó
 • március 15-ig az első félévi összeg
 • szeptember 15-ig a második félévi összeg
 • évközben kiadott határozat esetében a jogerőre emelkedést követő 15. nap
Helyi iparűzési adó Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:

 • március 15-ig a folyó évi adóelőleg
 • május 31-ig a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözete
 • szeptember 15-ig a folyó évi adóelőleg
 • december 20-ig adóelőleg feltöltési kötelezettség az éves adó várható szintjére

Naptári évtől eltérő üzletéves választó adózó esetében:

 • az adóév 3. illetve 9. hónapjának 15. napjáig adóelőleg
 • az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig feltöltési kötelezettség
 • a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóév utolsó napját követő 150. napig

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében:

 • legkésőbb a tevékenység befejezése napján
Talajterhelési díj
 • tárgyévet követő év március 31-ig

Helyi adók utalása esetén kérjük, a közlemény rovatba feltétlenül tüntessék fel az alábbi információk valamelyikét:Átutalással történő fizetés

 • elsősorban az adózó azonosítója (egyenlegközlőn bal oldalon, felül vastagon kiemelt száma) + adózó neve
 • az adózó adóazonosító jele + adózó neve

Vélemény, hozzászólás?