Aktuális kategória bejegyzései

Szil településsel kapcsolatos rövidhírek

Civil szervezeteknek !

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet alapján a 2020. évre nyújtott támogatásáról március 31-ig kell elszámolni. A 2021. évre igényelt támogatás benyújtására is március 31-ig van lehetőség. Pályázati adatlap és elszámoló lap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető itt .

.

Az idei évben a koronavírus világjárványra való tekintettel a benyújtási határidő 2021. április 10.

Hirdetés

  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42.§/B. (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy Szil Községben a 2021-es évben kerül sor az ebösszeírásra.

Kérjük a Tisztelt Ebtartókat, hogy az eb összeíró adatlapokat 2021. február 26-ig szíveskedjenek az önkormányzathoz eljuttatni. Adatlapok kérhetők a Szili Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthetők Szil Község honlapjáról.

Szociális tűzifa igénylés

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Szil Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat alapján 70 m3 szociális célú tűzifa juttatásban részesült.

Szil Község Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás keretében természetbeni rendkívüli települési támogatásként szociális célú tűzifa juttatást biztosít annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 100.000 Ft-ot.

Háztartásonként legfeljebb 3 m3 szociális célú tűzifa juttatás állapítható meg.

Kérelem az Önkormányzati Hivatalban kérhető, valamint Szil község honlapjáról tölthető le.

 A támogatási kérelmeket a jövedelem igazolásával csatolásával

2020. november 17-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Németh Péter

polgármester

A program leírása

SacraVelo, az „INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program”
támogatásával megvalósuló új turisztikai termék

Projektcím:
SacraVelo – Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében
Dunamenti kerékpáros zarándok hálózat létrehozása

Regisztrációs szám:
SKHU/1601/1.1/013

Időtartam:
2017.11.01. – 2019.10.31.

Magyar partnerek:
– Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat,
– Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat,
– Szil Község Önkormányzata.

Szlovák partnerek:
– Nagyszombat Megyei Önkormányzat (Trnavský samosprávny kraj),
– Pozsony Megyei Önkormányzat (Bratislavský samosprávny kraj),
– Bacsfa Község Önkormányzata (Obec Báč).

A projekt vezetője a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat részéről: Németh Zoltán elnök (elnoki.titkarsag@gymsmo.hu).

Projekt rövid leírása:

Határmenti kerékpáros zarándokút hálózat kialakítása a Duna-mentén

A SacraVelo projekt célja egy új és egyedi határmenti turisztikai termék kialakítása, amely bemutatja a Duna-mente gazdag kulturális örökségét és szakrális értékeit, kihasználva a természeti környezet szépségét a magyar-szlovák határmenti régióban.

A projekt innovatív módon összeolvasztja a szakrális és az aktív turizmus elemeit, hogy minél szélesebb felhasználói kört érjen el a hazai és a nemzetközi piacon. A zarándokút hálózat tökéletesen összekapcsolja a térségben már meglévő nemzetközi EuroVelo kerékpárutakat is. A SacraVelo projekt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pozsony és Nagyszombat megyéket fedi le, ahol kerékpárút építéssel, kijelöléssel és felújítással jön létre a körülbelül 800 kilométer hosszú hálózat. Szil (HU) és Bacsfa (SK) településeken kerékpáros központ épül. A SacraVelo hálózat táblázásával, valamint a nyomtatott és online, promóciós és térképes információk nyújtásával egy új szlovák-magyar szakrális aktívturisztikai termék kerül kialakításra.

A térségbe érkezők kényelmét pihenőhelyek, információs és túratervező applikációk is segíteni fogják. A projekt keretében promóciós események (túrák, táborok) is megvalósulnak.

A projekt eredményként a térségbe látogatók számának növekedését, a szakrális értékek ismertségét kívánja elérni.

A projekt teljes költségvetése 2 754 608 EUR, melyből 2 341 416 EUR az Európai Unió által nyújtott támogatás.

A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg.

************************ 

English Version

SacraVelo project INTERREG V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme SKHU/1601/1.1/013

SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area

Duration:
01.11.2017.– 31.10.2019.

Hungarian partners:
– Self-Government of Győr-Moson-Sopron County,
– Self-Government of Komárom-Esztergom County,
– Local Government of Szil village.

Slovakian partners:
– Bratislava Self-Governing Region,
– Trnava Self-Governing Region,
– Local Government of Báč village.

The project manager is: Németh Zoltán president of Győr-Moson-Sopron County (elnoki.titkarsag@gymsmo.hu).

Project summary:

The objective of SacraVelo is to create a new and unique cross-border touristic product that introduces and offers the rich cultural heritage, sacral values and utilises the natural environment in the Hungarian-Slovak border region, covering four counties along the Danube. The project combines the elements of sacral and active tourism in an innovative way, reaching a wide range of users on local, regional and international level as well.

The network of bicycle pilgrim routes perfectly connects to the already existing EuroVelo international bike routes. SacraVelo project covers Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Bratislava and Trnava counties with the development of bicycle route networks (designation of several hundred km long, safe bike routes), bicycle centres will be built in Szil (HU) and Báč  (SK) settlements, and a new Slovak-Hungarian tourist attraction is created by connecting sacral values in the border region. Partnership consists of 4 county level governments and 2 settlements; due to the partnership, partners raise their activities from local and regional to international level.

Infrastructure development elements of the project include building of new bike routes and cycling centres, designation of information points and resting places. Among the soft elements traditional tools (events, brochures in four languages) and up-to-date IT methods (mobile app, website) introduce points of interest and help tourists to reach destinations.

The SacraVelo network will offer opportunities to local people and attract tourists to the border region. Due to the cross-border nature of sacral, cultural touristic offer that combines active tourism counting on natural values as well, the number of tourists coming to the program region will increase, cultural and sacral heritage is promoted and information is distributed by traditional and IT tools.

During the project, promotion activities will be organised (tours and camps).

The total budget of the project is 2 754 608 EUR which contains 2.341.416 EUR European Union contribution.

The project is carried out in the frame of Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme.