Civil szervezeteknek !

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet alapján a 2020. évre nyújtott támogatásáról március 31-ig kell elszámolni. A 2021. évre igényelt támogatás benyújtására is március 31-ig van lehetőség. Pályázati adatlap és elszámoló lap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető itt .

.

Az idei évben a koronavírus világjárványra való tekintettel a benyújtási határidő 2021. április 10.

Hirdetés

  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42.§/B. (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy Szil Községben a 2021-es évben kerül sor az ebösszeírásra.

Kérjük a Tisztelt Ebtartókat, hogy az eb összeíró adatlapokat 2021. február 26-ig szíveskedjenek az önkormányzathoz eljuttatni. Adatlapok kérhetők a Szili Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthetők Szil Község honlapjáról.

Szociális tűzifa igénylés

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Szil Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat alapján 70 m3 szociális célú tűzifa juttatásban részesült.

Szil Község Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás keretében természetbeni rendkívüli települési támogatásként szociális célú tűzifa juttatást biztosít annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 100.000 Ft-ot.

Háztartásonként legfeljebb 3 m3 szociális célú tűzifa juttatás állapítható meg.

Kérelem az Önkormányzati Hivatalban kérhető, valamint Szil község honlapjáról tölthető le.

 A támogatási kérelmeket a jövedelem igazolásával csatolásával

2020. november 17-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Németh Péter

polgármester