Aktuális kategória bejegyzései

Szil településsel kapcsolatos rövidhírek

SacraVelo projekt INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

 „SacraVelo – Dunamenti kerékpáros zarándok hálózat létrehozása“

 

Időtartam: 2017.11.01. – 2019.10.31.

Magyar partnerek: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Szil Község Önkormányzata

Szlovák partnerek: Nagyszombat Megyei Önkormányzat (Trnavský samosprávny kraj), Pozsony Megyei Önkormányzat ( Bratislavský samosprávny kraj), Bacsfa Község Önkormányzata (Obec Báč)

A projekt vezetője Lengyel Oszkárné polgármester a partner részéről: polgarmester@szil.hu

Határmenti kerékpáros zarándokút hálózat kialakítása a Duna-mentén

A SacraVelo projekt célja egy új és egyedi határmenti turisztikai termék kialakítása, amely bemutatja a Duna-mente gazdag kulturális örökségét és szakrális értékeit, kihasználva a természeti környezet szépségét a magyar-szlovák határmenti régióban.

A projekt innovatív módon összeolvasztja a szakrális és az aktív turizmus elemeit, hogy minél szélesebb felhasználói kört érjen el a hazai és a nemzetközi piacon.

A zarándokút hálózat tökéletesen összekapcsolja a térségben már meglévő nemzetközi EuroVelo kerékpárutakat is. A SacraVelo projekt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pozsony és Nagyszombat megyéket fedi le, ahol kerékpárút építéssel, kijelöléssel és felújítással jön létre a körülbelül 800 kilométer hosszú hálózat. Szil (HU) és Bacsfa (SK) településeken kerékpáros központ épül. A SacraVelo hálózat táblázásával, valamint a nyomtatott és online, promóciós és térképes információk nyújtásával egy új szlovák-magyar szakrális aktívturisztikai termék kerül kialakításra.

A térségbe érkezők kényelmét pihenőhelyek, információs és túratervező applikációk is segíteni fogják.

A projekt keretében promóciós események (túrák, táborok) is megvalósulnak.
A projekt eredményként a térségbe látogatók számának növekedését, a szakrális értékek ismertségét kívánja elérni.

A projekt teljes költségvetése 2 754 608 EUR, melyből 2 341 416 EUR az Európai Unió által nyújtott támogatás.

 

SacraVelo project INTERREG V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme SKHU/1601/1.1/013

SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area
Duration:01. 11. 2017.– 31. 10. 2019.

Hungarian partners:  Self-Government of Győr-Moson-Sopron County, Self-Government of Komárom-Esztergom County,  Local Government of Szil village

Slovakian partners:  Bratislava Self-Governing Region, Trnava Self-Governing Region, Local Government of Báč village

The project manager is: Lengyel Oszkárné ,email: polgarmester@szil.hu

Project summary:

The objective of SacraVelo is to create a new and unique cross-border touristic product that introduces and offers the rich cultural heritage, sacral values and utilises the natural environment in the Hungarian-Slovak border region, covering four counties along the Danube. The project combines the elements of sacral and active tourism in an innovative way, reaching a wide range of users on local, regional and international level as well.

The network of bicycle pilgrim routes perfectly connects to the already existing EuroVelo international bike routes. SacraVelo project covers Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Bratislava and Trnava counties with the development of bicycle route networks (designation of several hundred km long, safe bike routes), bicycle centres will be built in Szil (HU) and Báč  (SK) settlements, and a new Slovak-Hungarian tourist attraction is created by connecting sacral values in the border region. Partnership consists of 4 county level governments and 2 settlements; due to the partnership, partners raise their activities from local and regional to international level.

Infrastructure development elements of the project include building of new bike routes and cycling centres, designation of information points and resting places. Among the soft elements traditional tools (events, brochures in four languages) and up-to-date IT methods (mobile app, website) introduce points of interest and help tourists to reach destinations.

The SacraVelo network will offer opportunities to local people and attract tourists to the border region. Due to the cross-border nature of sacral, cultural touristic offer that combines active tourism counting on natural values as well, the number of tourists coming to the program region will increase, cultural and sacral heritage is promoted and information is distributed by traditional and IT tools.

During the project, promotion activities will be organised (tours and camps).
The total budget of the project is 2 754 608 EUR which contains 2.341.416 EUR European Union contribution.

The project is carried out in the frame of Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme.

Szil Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása


Szil Község Önkormányzata

„SZIL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00738

 A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Szil Község Önkormányzata a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be és 7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII.31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásra.

A projekt keretében többek között megújul a Szili Közös Önkormányzati Hivatal központjában és kirendeltségein a számítógépes infrastruktúra azzal, hogy új, korszerű és az ASP Kormányrendeletnek megfelelő munkaállomások és szoftverek kerülnek beszerzésre. Kialakításra kerülnek az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek, megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja.

A projekt keretében megvalósul a működéshez szükséges szabályzatok elkészítése, aktualizálása is, mely folyamat az Iratkezelési, az IT és a Pénzkezelési szabályzatokat érinti.

A Szili Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói az önkormányzati ASP rendszer működésével kapcsolatosan az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon vesznek részt, és ők tesztelik az új rendszer működését is annak élesítése előtt.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 7 millió Forint

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT DÁTUMA: 2018. 06.30.

Szil község Egészségházának energetikai korszerűsítése

 

Projekt megnevezése:

Szil Község Egészségházának energetikai korszerűsítése

 Projekt azonosító száma:

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00023

 Kedvezményezett:

Szil Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

34 883 176 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

 1. október 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

 1. október 31.

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK SZIL KÖZSÉG EGÉSZSÉGHÁZÁNAK ÉPÜLETÉT

Szil község önkormányzati tulajdonú épületének energetikai korszerűsítésére több mint 34 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A fejlesztés során a település egészségházának épülete kerül korszerűsítésre. A 34,88 millió forintos beruházásnak köszönhetően szil Község Önkormányzata az épület fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A Támogatási Szerződés megkötése megtörtént, a kivitelezés hamarosan elkezdődik, így már év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető intézménnyel fog gazdagodni a Község.

A projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése, így ennek érdekében a pályázat keretében az épület hőszigetelésének és nyílászáróinak korszerűsítése, kondenzációs kazán beépítése és az épület akadálymentesítése valósul meg.

Szil Község Önkormányzatának célja, hogy az uniós támogatásból finanszírozott középület korszerűsítése révén, a településképi megújulás mellett jelentős vásárolt energiahordozó-költség megtakarítás legyen elérhető a települési önkormányzat éves költségvetésében. A beruházásnak köszönhetően az energetikai megtakarítás jelentős károsanyag-kibocsátás csökkenést is eredményez, továbbá növekszik a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya is.

A projekt hosszú távú közvetett hatása, hogy a településképet meghatározó épület homlokzati felújítása fenntartható módon megvalósul. A település költségvetésében az energetikai megtakarítás révén költségvetési forrás szabadul fel, amit egyéb közösségi célú fejlesztésekre fordíthat. További közvetett eredmény, hogy a települési önkormányzat példát tud mutatni a településen élőknek a fenntartható, megújuló energiaforrásokra épülő működés terén, ezáltal segíti a jó gyakorlatok elterjedését, ami további fosszilis energiafelhasználás és károsanyag kibocsátás csökkenést eredményez.

Az önkormányzat a kivitelezői szerződést 2018.05.11-én aláírta. A beruházás várható befejezése 2018.10.31.

Útjára indult a SacraVelo projekt

Győrben indították útjára a szlovák-magyar koprodukcióban megvalósuló „SacraVelo Dunamenti kerékpáros zarándok hálózat létrehozása” kezdeményezést szerdán.

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke a Hotel Famulusban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a projekt a kulturális és a természeti értékek kényelmes és biztonságos felfedezését tűzi ki célul. Az Európai Unió által több mint 2 millió euróval támogatott, két év alatt megvalósuló projekt végére különböző, a zarándokok kényelmét célzó infrastrukturális fejlesztéseket ígérnek a résztvevők.
Így a projekt végére 900 kilométeren a kerékpáros zarándokok kényelmét kerékpárutak, kerékpáros pihenők, irányító táblák, továbbá online és offline turisztikai és szakrális információk, kerékpáros központok szolgálják majd. A SacraVelo projekt partnerei a magyar oldalon: Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye, valamint Szil település.
Berényi József, a Nagyszombat Kerületi Önkormányzat alelnöke, a szlovák oldalt képviselő vezető partner hangsúlyozta, hogy a SacraVelo egy újabb lehetőség a két ország közötti együttműködés előmozdítására, miközben a fenntartható, környezetbarát turizmust is elősegíti. A szlovákiai partnerek kerékpárút építéssel, felújítással, kijelöléssel, valamint Bacsfa településen egy kerékpáros központ építésével emelik majd a térségi kerékpározás élményét. Az Európai Unió Interreg Szlovákia-Magyarország határmenti együttműködést támogató programjának szlovákiai partnerei Nagyszombat megye, Pozsony megye, valamint Bacsfa település.
Szilban kerékpáros központot építenek szálláslehetőséggel, állandó kiállítással, amely – mint Lengyel Oszkárné polgármester elmondta – rendezvényközpontként is működne. Ilyen épület lesz egyébként a csallóközi Bacsfán is.
A SacraVelo legfontosabb célkitűzése, hogy egy olyan hálózatot hozzon létre a négy egymással szomszédos, két különböző országban lévő megye, amely szakrális zarándoklatra, a természeti értékek megismerésére és a közös kulturális emlékek megismerésére egyaránt lehetőséget ad. A következő két évben létrejövő infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően az erre járók kényelmesen és biztonságosan adhatják át magukat ennek az országokon átívelő kalandnak.
Az egyházi látnivalókat felfűző, 2019 őszére elkészülő, többek között az esztergom–budapesti, a pozsonyi és a nagyszombati érsek által támogatott projekttel szándékoltan olyan – többek között tóközi, dél-rábaközi – helységeket is szeretnének fókuszba helyezni, amelyek jelenleg idegenforgalmi szempontból mellőzöttek. Az útvonalak emellett természetesen érintenének közismert szakrális helyeket, például Pannonhalmát, Győrt, Esztergomot, Csornát, Sopront vagy Lébényt.

Szentegyházi Gyermekfilharmónia karácsonyi koncert

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Haáz Sándor karnagy vezetésével karácsonyi koncertet ad 2016. december 20-án 17 órai kezdettel a szili Utolsó Vacsora Templomban.

A belépés díjtalan, viszont a helyszín befogadóképessége miatt előzetes felmérést végzünk, így a részvétel REGISZTRÁCIÓHOZ kötött. Regisztrálni a lap alján lehet. A megjegyzés rovatba kérjük a résztvevők létszámát, illetve nevüket felsorolni a közönséglista elkészítéséhez.

Bármilyen kérdéssel, kéréssel forduljanak Horváth Barbarához a +3696/275-191/607-es telefonszámon, illetve a gazdalkodas@szil.datanet.hu e-mail címen

A műsor ideje alatt a helyszínen pénzadományt gyűjtünk. Továbbá lehetőség van a Szentegyházi Gyermekfilharmónikusokért Alapítvány támogatására az 11713005-20376208-as bankszámlaszámon, illetve az Önkormányzathoz eljuttatott pénzösszeggel.

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Fili plakát

Hadisírok felújítása

Felújításra kerültek a szili köztemetőben található I. világháborús hadisírok, melyekben Jankovich Lajos, Tóth Kálmán és Tóth Pál hősi halottak nyugszanak, akik életüket áldozták a hazáért.

A felújítás a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásával valósult meg, melyhez Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önrészt biztosított.

Tennivalók tűz esetén

Tűzeset: anyagi javak pusztulásával, emberi élet és egészség veszélyeztetésével járó, az ember által nem kívánt, térben és időben nem korlátozott, nem ellenőrzött égési folyamat, amelynek során a társadalom károsodhat

Tűzjelzés: „Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tûzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetõsége, a rendõrségnek vagy a mentõszolgálatnak, illetõleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzõségnek).”

„A tűzoltóság részére érkező – tűzesetre, égésre, égés gyanújára, tűzveszélyre, vonatkozó – bármilyen formájú közlés tűzjelzésnek minősül, amit írásban (káreset-felvételi lapon vagy számítógépen) kell rögzíteni.”

A TŰZOLTÓSÁG HÍVÓSZÁMA: 105

Tűz esetén a következőket közölje a tűzoltóság ügyeletével:

 • az eset pontos helye (helységnév, utca, házszám.  ha van);
 • mi ég, mit veszélyezte (pl.: egy melléképület ég, és veszélyezteti a lakóházat);
 • van-e életveszély (pl.: életveszély nincs / 2 fő benn tartózkodik az épületben és a konyhában van egy gázpalack is)
 • milyen terjedelmű a káreset (pl.: egy szoba ég, egy autó ég, vagy egy lakóház teteje teljes terjedelmében ég);
 • az ön neve;
 • az a telefonszám, amelyről ön a jelzést adja.

Mit tegyünk, és mit ne tegyünk, ha mi magunk észleljük a tüzet?

 • ne essünk pánikba;
 • gondolkodjunk, mielőtt valamely cselekedetünkkel több kárt csinálunk, mint hasznot;
 • (például, ha főzés közben a gáztűzhelyen lévő edényben belobban az olaj, v. zsír, azt ne öntsük le egy kancsó vízzel, mert csak szétfröccsen és meggyújtja a környezetét, esetleg ránk fröccsen és így mi is égési sérüléseket szenvedhetünk, hanem kapcsoljuk le a készüléket, és hozzunk gyorsan 1 födőt, amivel teljesen le tudjuk fedni az égő edényt, így a tűz nem jut oxigénhez és rövid időn belül magától kialszik.)
 • ha úgy ítéljük meg, hogy képesek vagyunk a tüzet önállóan eloltani, akkor ne késlekedjünk, azonnal fogjunk hozzá, de ha erre nincs esély, akkor azonnal hívjuk a tűzoltóságot, és hagyjuk el az épületet; NE HŐSKÖDJÜNK!
 • ha valaki más is tartózkodik az épületben, akkor értesítsük;
 • ha van rá lehetőség, nézzünk be a ház minden helyiségébe, és mindenkit vigyünk, v. küldjünk ki az épületből;
 • ha az épületben gázpalack van, azt próbáljuk meg kivinni és a tűztől, illetve a bámészkodóktól távol elhelyezni;
 • ha az épületben vezetékes gáz van, azt zárjuk el a telekhatáron;
 • ha csak egy helyiség, vagy annak egy kis része ég, akkor a helyiséget próbáljuk meg elszigetelni a ház / épület többi részétől. (zárjuk be az ajtókat, ablakokat, mert így kevesebb oxigénhez jut a tűz és lassabb lesz az égés)
 • végezzük el az épület áramtalanítását;
 • feszültség alatt lévő gépet, berendezést vízzel oltani TILOS és ÉLETVESZÉLYES;
 • ha a tűz a tüzelő- fűtő berendezés közelében keletkezett, a forró kályhát, kazánt lehetőleg ne öntsük le, mert az esetleg felrobbanhat;
 • bár ezt jogszabály nem írja elő, a saját érdekünkben tartsunk otthon legalább egy 6 kilogrammos ABC porraloltó készüléket, mivel ez általában elég a kezdődő háztartási tüzek eloltásához. Egy ilyen készülék már kb. 7 – 10 ezer forintért beszerezhető, de ha nem rendelkezünk ilyen készülékkel, akkor a legkisebb tűz által okozott kár is ennek a nagyon- nagyon sokszorosa lehet!

Szil, 2012. november 19.

Károlyi Ferenc

parancsnok, Tűzoltó Egyesület, Szil

Adó 1% felajánlása a Hagyományőrző Néptánc Együttesnek

A szili Hagyományőrző Egyesület köszönetet mond azon adózó állampolgároknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával hozzájárultak az egyesületünk működéséhez, célkitűzéseink megvalósításához.

Kérjük segítsék munkánkat azzal, hogy továbbra is támogatják hagyományőrző tevékenységünket. 

Adószámunk: 19104504-1-08

Köszönettel: Hagyományőrző Egyesület tagjai

image004

Hagyományőrzők Országos Találkozója – Bogyiszló

Egyesületünk néhány tagja 2009. szeptember 5-én és 6-án Bogyiszlón, a Hagyományőrzők Országos Találkozóján vett részt.

A találkozót a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség rendezte, melyre a Norvég Civil Alap pályázatból kapott támogatást. A projekt célja: módszert, tudásanyagot, ízlést, „eszméket és elveket” adni a helyi hagyományőrző közösségek tevékenységéhez.

Országunk 16 településéről érkeztek hagyományőrző néptáncegyüttesek a találkozóra, így Veresegyháza, Decs, Bag, Hosszúhetény, Nagykáló, Döbrököz, Sióagárd, Gencsapáti, Nagyecsed, Kalocsa, Szeged, Kétegyháza. A Rábaközt négy csoport képviselte, Vitnyéd, Szil, Kapuvár és Szany.

A köszöntőt és a falu bemutatását követően zenei-, tánc- és viselet-örökségünk bemutatójára került sor. Mindenki a maga tájegységére jellemző táncokat, népviseleteket, népdalokat mutatta be, szólaltatta meg a közönségnek és a tisztelt zsűrinek. A bemutatóra minden együttes 15 percet kapott.

A szili táncosok elsőként szili és rábaközi népdalokat énekeltek, majd bemutatták a szili női és férfi viseleteket, végül eszközös táncokat (csép, söprű) és friss csárdást táncoltak a színpadon.

A késő estébe nyúló bogyiszlói bál előtt szellemi totót töltöttek ki a csapatok. A hibátlan munkához alapos ismeretre volt szükség. Ismerni kellett a különböző tájegységeket, a népszokásokat, a népi kifejezéseket.

Szeptember 6-án (vasárnap) a bogyiszlói iskola udvarán folytatódott a program sport és ügyességi játékokkal, mely a csapatok ügyességét, kreativitását, összetartozását jelképezte. A helyszín a Duna egyik holt ága mellett húzódott, ezért evezőverseny is szerepelt a vetélkedőben. Különböző ügyességi játékok (pl. tojásdobás), viseletteregetés, eszköz- és terményfelismerő feladatok, a község felkutatása, megismerése szerepelt csapatunk zárt borítékában.

A sportvetélkedő közben – a falusi vendégasztal keretében –  otthonról hozott alapanyagokból, eszközökkel 12 fő részére tájjellegnek megfelelő étel elkészítése volt a feladat, illetve két személyre megteríteni  a kiválasztott ételhez illően.

Egyesületünk munkaszokáshoz kötődő ételt készített, nevezetesen az aratáshoz kapcsolódót. Ez volt a rábaközi bableves – kaszás leves, és a túrós pogácsa.

A déli 12 órára elkészült ételt és az asztalterítéket bemutattuk a zsűrinek. A bemutatáson túl ismertetni kellett a szokáshoz kapcsolódó elméletet és gyakorlatot.

Bablevesünk és pogácsánk nagyon ízlett mindenkinek, aki megkóstolta.

Fantasztikus élmény volt a sokszínű és ízű ételek, ételsorozatok kóstolása, a hozzá fűződő köszöntők, szokások meghallgatása, megtekintése.

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetségnek – hangzott a programzárón – e találkozóval az volt a célja, hogy a hagyomány ne csak színpadi mozgalomként legyen jelen kulturális életünkben, hanem meghatározza egy tágabb közösség, egy település saját kulturális örökségével kapcsolatos viszonyát. Törekvésük, hogy a települések kulturális, közösségi hagyományai, az ünnepekhez, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások, a folklór különböző, az adott településre jellemző elemei mai életünknek is részei legyenek.

Céljuk nemcsak a hagyományok színpadra állítása hanem, hogy megismerjük és továbbvigyük mindazokat a tradíciókat, melyek az egészséges közösségek, a társadalmak összetartói az egész világon.

Köszönjük ezt a szép, élményekben gazdag, tartalmas találkozót!

Szórádi Gusztávné

egyesület elnöke