Aktuális kategória bejegyzései

Szil településsel kapcsolatos rövidhírek

Pályázat piactér kialakítására

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése.

2019.június 20.

A HELYI PIAC INFRASTRUKTURÁLIS FEJELSZTÉSE SZILBAN

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Kedvezményezett Neve: Szil Község Önkormányzata

Felhívás megnevezése: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

Projekt azonosítószáma: 1844933084
Támogatás összege: 10,3 millió Ft
Támogatás mértéke: 90%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. július 15.

Szil település a helyi hétfői piac működtetéséhez nem rendelkezik megfelelő infrastrukturális háttérrel, az árusítás zöldterületen történik, fedett árusítóhely nem biztosított.Projektünk célja a helyi piac infrastrukturális feltételeinek javítása, az időjárástól függetlenül működtethető, megfelelő higiéniai viszonyokkal rendelkező piac kialakítása egy térkő burkolatú tér létrehozásával valamint 6 db faszerkezetű, elárusító pavilon beszerzésével. A tervezett beruházás helyszíne a jelenleg is piactérként funkcionáló, Hunyadi térnéltalálható terület, amely egy jó adottságokkal rendelkező, fűvel benőtt, fákkal szegélyezett, vonzó központi fekvésű tér.

A projekt hozzájárul a helyi termelők és élelmiszerek piacra jutásához, javítja a településen és környékén élők életminőségét valamint a térség gazdasági mutatóinak javulását eredményezi.

Sacra Velo Projekttalálkozó

Projekttalálkozó

Szil Község Önkormányzata 2018. október 15-én Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretein belül megvalósuló „SacraVelo – Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében” című, SKHU/1601/1.1/013 regisztrációs számú projekt keretein belül projekttalálkozót szervezett.

A találkozó az alábbi program szerint zajlott

9:45 – 10.00 Regisztráció
10:00 – 10:10 A projektpartnerek köszöntése, a község rövid bemutatása
10:10 – 11:30 Rövid beszámolók az egyes partnerektől, mi történt az elmúlt periódusban

Partnerenként 10-15 perc

11:30 – 12:30 A közös feladatok eddigi történései: beszámoló az adatbegyűjtés helyzetéről, közös szakmai feladatok előkészítéséről

A következő időszak feladatainak áttekintése: közös feladatok

Előadó: Csikai Mária

12:30 – 13:30 ebédszünet
13:30 – 14:00 Beszámoló a projekt adminisztratív feladatairól és a következő időszak teendőiről

Előadó: Ábrahám Éva

14:00 -tól Zárás, érdeklődés esetén körséta a településen

Szil község Egészségházának energetikai korszerűsítése

Pályázat piactér kialakítására

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése. 2019.június 20. A HELYI PIAC INFRASTRUKTURÁLIS FEJELSZTÉSE SZILBAN „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa” Kedvezményezett Neve: Szil Község Önkormányzata Felhívás megnevezése: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése Projekt azonosítószáma: 1844933084Támogatás összege: 10,3 millió FtTámogatás mértéke: 90% A projekt tervezett befejezési dátuma: … Pályázat piactér kialakítására bővebben…

0 comments

Projekt megnevezése:

Szil Község Egészségházának energetikai korszerűsítése

 Projekt azonosító száma:

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00023

 Kedvezményezett:

Szil Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

34 883 176 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

  1. október 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

  1. október 31.

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK SZIL KÖZSÉG EGÉSZSÉGHÁZÁNAK ÉPÜLETÉT

Szil község önkormányzati tulajdonú épületének energetikai korszerűsítésére több mint 34 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A fejlesztés során a település egészségházának épülete kerül korszerűsítésre. A 34,88 millió forintos beruházásnak köszönhetően szil Község Önkormányzata az épület fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A Támogatási Szerződés megkötése megtörtént, a kivitelezés hamarosan elkezdődik, így már év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető intézménnyel fog gazdagodni a Község.

A projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése, így ennek érdekében a pályázat keretében az épület hőszigetelésének és nyílászáróinak korszerűsítése, kondenzációs kazán beépítése és az épület akadálymentesítése valósul meg.

Szil Község Önkormányzatának célja, hogy az uniós támogatásból finanszírozott középület korszerűsítése révén, a településképi megújulás mellett jelentős vásárolt energiahordozó-költség megtakarítás legyen elérhető a települési önkormányzat éves költségvetésében. A beruházásnak köszönhetően az energetikai megtakarítás jelentős károsanyag-kibocsátás csökkenést is eredményez, továbbá növekszik a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya is.

A projekt hosszú távú közvetett hatása, hogy a településképet meghatározó épület homlokzati felújítása fenntartható módon megvalósul. A település költségvetésében az energetikai megtakarítás révén költségvetési forrás szabadul fel, amit egyéb közösségi célú fejlesztésekre fordíthat. További közvetett eredmény, hogy a települési önkormányzat példát tud mutatni a településen élőknek a fenntartható, megújuló energiaforrásokra épülő működés terén, ezáltal segíti a jó gyakorlatok elterjedését, ami további fosszilis energiafelhasználás és károsanyag kibocsátás csökkenést eredményez.

Az önkormányzat a kivitelezői szerződést 2018.05.11-én aláírta. A beruházás várható befejezése 2018.10.31.
A kivitelezés 2018.10.17-én elérte az 50%-os készültséget. A kivitelezés várható befejezése 2018.11.30.
A kivitelezési munkálatok 2018. november 30-án elérték a 100%-os készültséget. Megtörtént a műszaki átadás-átvétel.
2019. február 4-én megtörtént a projekt fizikai befejezése.