Kaproncai Alapítvány – pályázatok

Pályázatok

Az alapítvány a bármely okból hátrányos helyzetű, tehetséges szili gyermekek alap-, közép- és felsőfokú tanulmányait, továbbtanulását segíti.

Az alapítvány a támogatásokat nyilvános pályázati rendszer keretében, illetve egyedi ügyekben beérkezett kérelmek alapján nyújtja bárki számára, aki megfelel a pályázati követelményeknek.

A következő tevékenységek díjazhatók az alapítvány kuratóriumának döntése alapján:

– tehetséges diákok külföldi tanulmányútjainak támogatása,

– a legalább jó tanulmányi eredményt elérő tanulók részére tandíj, kollégiumi díj támogatás,

– városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken elért helyezettek tanulmányainak támogatása,

– tanulmányi versenyek nevezési díjainak támogatása,

– kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó tanulók tanulmányainak támogatása.

A Kaproncai Oktatást Támogató Alapítvány Kuratóriumának (9326 Szil, Hunyadi tér 3.)

2017. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatására

Pályázhatnak azok az alap-, közép- és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató szili diákok, akik tanulmányi, művészeti vagy sporttevékenységük során jó teljesítményt nyújtanak és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 70.000 Ft-ot.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázati adatlapot,
  • a jövedelemigazolásokat (pl.: nyugdíj, munkabér, családtámogatási ellátások),
  • a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolatát.A pályázat benyújtásának helye: személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy postai úton (Kaproncai Oktatást Támogató Alapítvány 9326 Szil, Hunyadi tér 3.).A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 1. (péntek)A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a 275-478-as telefonszámon.

 

  • A támogatások odaítéléséről az alapítványt működtető kuratórium dönt és ezt követően a pályázókat írásban értesíti döntéséről.
  • A pályázat beérkezésének határideje: 2017. augusztus 23. (szerda)
  • A pályázat benyújtásának módja: pályázati adatlapon, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (9326 Szil, Hunyadi tér 3. tel: 275-191) vagy letölthető a www.szil.hu weblapon.

Pályázati adatlap 2017

Vélemény, hozzászólás?