Szil község Egészségházának energetikai korszerűsítése

2023.ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatására. Pályázhatnak azok az alap-, közép- és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató szili diákok, akik tanulmányi, művészeti vagy sporttevékenységük során jó teljesítményt nyújtanak és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 115.000 Ft-ot. A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázat benyújtásának módja: pályázati adatlapon, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban … 2023.ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA bővebben…

0 comments

Projekt megnevezése:

Szil Község Egészségházának energetikai korszerűsítése

 Projekt azonosító száma:

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00023

 Kedvezményezett:

Szil Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

34 883 176 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

  1. október 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

  1. október 31.

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK SZIL KÖZSÉG EGÉSZSÉGHÁZÁNAK ÉPÜLETÉT

Szil község önkormányzati tulajdonú épületének energetikai korszerűsítésére több mint 34 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A fejlesztés során a település egészségházának épülete kerül korszerűsítésre. A 34,88 millió forintos beruházásnak köszönhetően szil Község Önkormányzata az épület fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A Támogatási Szerződés megkötése megtörtént, a kivitelezés hamarosan elkezdődik, így már év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető intézménnyel fog gazdagodni a Község.

A projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése, így ennek érdekében a pályázat keretében az épület hőszigetelésének és nyílászáróinak korszerűsítése, kondenzációs kazán beépítése és az épület akadálymentesítése valósul meg.

Szil Község Önkormányzatának célja, hogy az uniós támogatásból finanszírozott középület korszerűsítése révén, a településképi megújulás mellett jelentős vásárolt energiahordozó-költség megtakarítás legyen elérhető a települési önkormányzat éves költségvetésében. A beruházásnak köszönhetően az energetikai megtakarítás jelentős károsanyag-kibocsátás csökkenést is eredményez, továbbá növekszik a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya is.

A projekt hosszú távú közvetett hatása, hogy a településképet meghatározó épület homlokzati felújítása fenntartható módon megvalósul. A település költségvetésében az energetikai megtakarítás révén költségvetési forrás szabadul fel, amit egyéb közösségi célú fejlesztésekre fordíthat. További közvetett eredmény, hogy a települési önkormányzat példát tud mutatni a településen élőknek a fenntartható, megújuló energiaforrásokra épülő működés terén, ezáltal segíti a jó gyakorlatok elterjedését, ami további fosszilis energiafelhasználás és károsanyag kibocsátás csökkenést eredményez.

Az önkormányzat a kivitelezői szerződést 2018.05.11-én aláírta. A beruházás várható befejezése 2018.10.31.
A kivitelezés 2018.10.17-én elérte az 50%-os készültséget. A kivitelezés várható befejezése 2018.11.30.
A kivitelezési munkálatok 2018. november 30-án elérték a 100%-os készültséget. Megtörtént a műszaki átadás-átvétel.
2019. február 4-én megtörtént a projekt fizikai befejezése.