Pályázatok kategória bejegyzései

Sacra Velo Projekttalálkozó

Projekttalálkozó

Szil Község Önkormányzata 2018. október 15-én Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretein belül megvalósuló „SacraVelo – Határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna térségében” című, SKHU/1601/1.1/013 regisztrációs számú projekt keretein belül projekttalálkozót szervezett.

A találkozó az alábbi program szerint zajlott

9:45 – 10.00 Regisztráció
10:00 – 10:10 A projektpartnerek köszöntése, a község rövid bemutatása
10:10 – 11:30 Rövid beszámolók az egyes partnerektől, mi történt az elmúlt periódusban

Partnerenként 10-15 perc

11:30 – 12:30 A közös feladatok eddigi történései: beszámoló az adatbegyűjtés helyzetéről, közös szakmai feladatok előkészítéséről

A következő időszak feladatainak áttekintése: közös feladatok

Előadó: Csikai Mária

12:30 – 13:30 ebédszünet
13:30 – 14:00 Beszámoló a projekt adminisztratív feladatairól és a következő időszak teendőiről

Előadó: Ábrahám Éva

14:00 -tól Zárás, érdeklődés esetén körséta a településen

Szil község Egészségházának energetikai korszerűsítése

2023.ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatására. Pályázhatnak azok az alap-, közép- és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató szili diákok, akik tanulmányi, művészeti vagy sporttevékenységük során jó teljesítményt nyújtanak és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 115.000 Ft-ot. A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázat benyújtásának módja: pályázati adatlapon, amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban … 2023.ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA bővebben…

0 comments

Projekt megnevezése:

Szil Község Egészségházának energetikai korszerűsítése

 Projekt azonosító száma:

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00023

 Kedvezményezett:

Szil Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

34 883 176 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

  1. október 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

  1. október 31.

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK SZIL KÖZSÉG EGÉSZSÉGHÁZÁNAK ÉPÜLETÉT

Szil község önkormányzati tulajdonú épületének energetikai korszerűsítésére több mint 34 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A fejlesztés során a település egészségházának épülete kerül korszerűsítésre. A 34,88 millió forintos beruházásnak köszönhetően szil Község Önkormányzata az épület fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A Támogatási Szerződés megkötése megtörtént, a kivitelezés hamarosan elkezdődik, így már év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető intézménnyel fog gazdagodni a Község.

A projekt célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése, így ennek érdekében a pályázat keretében az épület hőszigetelésének és nyílászáróinak korszerűsítése, kondenzációs kazán beépítése és az épület akadálymentesítése valósul meg.

Szil Község Önkormányzatának célja, hogy az uniós támogatásból finanszírozott középület korszerűsítése révén, a településképi megújulás mellett jelentős vásárolt energiahordozó-költség megtakarítás legyen elérhető a települési önkormányzat éves költségvetésében. A beruházásnak köszönhetően az energetikai megtakarítás jelentős károsanyag-kibocsátás csökkenést is eredményez, továbbá növekszik a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya is.

A projekt hosszú távú közvetett hatása, hogy a településképet meghatározó épület homlokzati felújítása fenntartható módon megvalósul. A település költségvetésében az energetikai megtakarítás révén költségvetési forrás szabadul fel, amit egyéb közösségi célú fejlesztésekre fordíthat. További közvetett eredmény, hogy a települési önkormányzat példát tud mutatni a településen élőknek a fenntartható, megújuló energiaforrásokra épülő működés terén, ezáltal segíti a jó gyakorlatok elterjedését, ami további fosszilis energiafelhasználás és károsanyag kibocsátás csökkenést eredményez.

Az önkormányzat a kivitelezői szerződést 2018.05.11-én aláírta. A beruházás várható befejezése 2018.10.31.
A kivitelezés 2018.10.17-én elérte az 50%-os készültséget. A kivitelezés várható befejezése 2018.11.30.
A kivitelezési munkálatok 2018. november 30-án elérték a 100%-os készültséget. Megtörtént a műszaki átadás-átvétel.
2019. február 4-én megtörtént a projekt fizikai befejezése.

SacraVelo projekt INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

 „SacraVelo – Dunamenti kerékpáros zarándok hálózat létrehozása“

 

Időtartam: 2017.11.01. – 2019.10.31.

Magyar partnerek: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Szil Község Önkormányzata

Szlovák partnerek: Nagyszombat Megyei Önkormányzat (Trnavský samosprávny kraj), Pozsony Megyei Önkormányzat ( Bratislavský samosprávny kraj), Bacsfa Község Önkormányzata (Obec Báč)

A projekt vezetője Lengyel Oszkárné polgármester a partner részéről: polgarmester@szil.hu

Határmenti kerékpáros zarándokút hálózat kialakítása a Duna-mentén

A SacraVelo projekt célja egy új és egyedi határmenti turisztikai termék kialakítása, amely bemutatja a Duna-mente gazdag kulturális örökségét és szakrális értékeit, kihasználva a természeti környezet szépségét a magyar-szlovák határmenti régióban.

A projekt innovatív módon összeolvasztja a szakrális és az aktív turizmus elemeit, hogy minél szélesebb felhasználói kört érjen el a hazai és a nemzetközi piacon.

A zarándokút hálózat tökéletesen összekapcsolja a térségben már meglévő nemzetközi EuroVelo kerékpárutakat is. A SacraVelo projekt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pozsony és Nagyszombat megyéket fedi le, ahol kerékpárút építéssel, kijelöléssel és felújítással jön létre a körülbelül 800 kilométer hosszú hálózat. Szil (HU) és Bacsfa (SK) településeken kerékpáros központ épül. A SacraVelo hálózat táblázásával, valamint a nyomtatott és online, promóciós és térképes információk nyújtásával egy új szlovák-magyar szakrális aktívturisztikai termék kerül kialakításra.

A térségbe érkezők kényelmét pihenőhelyek, információs és túratervező applikációk is segíteni fogják.

A projekt keretében promóciós események (túrák, táborok) is megvalósulnak.
A projekt eredményként a térségbe látogatók számának növekedését, a szakrális értékek ismertségét kívánja elérni.

A projekt teljes költségvetése 2 754 608 EUR, melyből 2 341 416 EUR az Európai Unió által nyújtott támogatás.

 

SacraVelo project INTERREG V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme SKHU/1601/1.1/013

SacraVelo – Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area
Duration:01. 11. 2017.– 31. 10. 2019.

Hungarian partners:  Self-Government of Győr-Moson-Sopron County, Self-Government of Komárom-Esztergom County,  Local Government of Szil village

Slovakian partners:  Bratislava Self-Governing Region, Trnava Self-Governing Region, Local Government of Báč village

The project manager is: Lengyel Oszkárné ,email: polgarmester@szil.hu

Project summary:

The objective of SacraVelo is to create a new and unique cross-border touristic product that introduces and offers the rich cultural heritage, sacral values and utilises the natural environment in the Hungarian-Slovak border region, covering four counties along the Danube. The project combines the elements of sacral and active tourism in an innovative way, reaching a wide range of users on local, regional and international level as well.

The network of bicycle pilgrim routes perfectly connects to the already existing EuroVelo international bike routes. SacraVelo project covers Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Bratislava and Trnava counties with the development of bicycle route networks (designation of several hundred km long, safe bike routes), bicycle centres will be built in Szil (HU) and Báč  (SK) settlements, and a new Slovak-Hungarian tourist attraction is created by connecting sacral values in the border region. Partnership consists of 4 county level governments and 2 settlements; due to the partnership, partners raise their activities from local and regional to international level.

Infrastructure development elements of the project include building of new bike routes and cycling centres, designation of information points and resting places. Among the soft elements traditional tools (events, brochures in four languages) and up-to-date IT methods (mobile app, website) introduce points of interest and help tourists to reach destinations.

The SacraVelo network will offer opportunities to local people and attract tourists to the border region. Due to the cross-border nature of sacral, cultural touristic offer that combines active tourism counting on natural values as well, the number of tourists coming to the program region will increase, cultural and sacral heritage is promoted and information is distributed by traditional and IT tools.

During the project, promotion activities will be organised (tours and camps).
The total budget of the project is 2 754 608 EUR which contains 2.341.416 EUR European Union contribution.

The project is carried out in the frame of Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme.

Szil Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása


Szil Község Önkormányzata

„SZIL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00738

 A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Szil Község Önkormányzata a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be és 7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII.31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásra.

A projekt keretében többek között megújul a Szili Közös Önkormányzati Hivatal központjában és kirendeltségein a számítógépes infrastruktúra azzal, hogy új, korszerű és az ASP Kormányrendeletnek megfelelő munkaállomások és szoftverek kerülnek beszerzésre. Kialakításra kerülnek az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek, megtörténik az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja.

A projekt keretében megvalósul a működéshez szükséges szabályzatok elkészítése, aktualizálása is, mely folyamat az Iratkezelési, az IT és a Pénzkezelési szabályzatokat érinti.

A Szili Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói az önkormányzati ASP rendszer működésével kapcsolatosan az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon vesznek részt, és ők tesztelik az új rendszer működését is annak élesítése előtt.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 7 millió Forint

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE (%-BAN): 100%A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT DÁTUMA: 2018. 06.30.

Útjára indult a SacraVelo projekt

Győrben indították útjára a szlovák-magyar koprodukcióban megvalósuló „SacraVelo Dunamenti kerékpáros zarándok hálózat létrehozása” kezdeményezést szerdán.

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke a Hotel Famulusban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a projekt a kulturális és a természeti értékek kényelmes és biztonságos felfedezését tűzi ki célul. Az Európai Unió által több mint 2 millió euróval támogatott, két év alatt megvalósuló projekt végére különböző, a zarándokok kényelmét célzó infrastrukturális fejlesztéseket ígérnek a résztvevők.
Így a projekt végére 900 kilométeren a kerékpáros zarándokok kényelmét kerékpárutak, kerékpáros pihenők, irányító táblák, továbbá online és offline turisztikai és szakrális információk, kerékpáros központok szolgálják majd. A SacraVelo projekt partnerei a magyar oldalon: Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye, valamint Szil település.
Berényi József, a Nagyszombat Kerületi Önkormányzat alelnöke, a szlovák oldalt képviselő vezető partner hangsúlyozta, hogy a SacraVelo egy újabb lehetőség a két ország közötti együttműködés előmozdítására, miközben a fenntartható, környezetbarát turizmust is elősegíti. A szlovákiai partnerek kerékpárút építéssel, felújítással, kijelöléssel, valamint Bacsfa településen egy kerékpáros központ építésével emelik majd a térségi kerékpározás élményét. Az Európai Unió Interreg Szlovákia-Magyarország határmenti együttműködést támogató programjának szlovákiai partnerei Nagyszombat megye, Pozsony megye, valamint Bacsfa település.
Szilban kerékpáros központot építenek szálláslehetőséggel, állandó kiállítással, amely – mint Lengyel Oszkárné polgármester elmondta – rendezvényközpontként is működne. Ilyen épület lesz egyébként a csallóközi Bacsfán is.
A SacraVelo legfontosabb célkitűzése, hogy egy olyan hálózatot hozzon létre a négy egymással szomszédos, két különböző országban lévő megye, amely szakrális zarándoklatra, a természeti értékek megismerésére és a közös kulturális emlékek megismerésére egyaránt lehetőséget ad. A következő két évben létrejövő infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően az erre járók kényelmesen és biztonságosan adhatják át magukat ennek az országokon átívelő kalandnak.
Az egyházi látnivalókat felfűző, 2019 őszére elkészülő, többek között az esztergom–budapesti, a pozsonyi és a nagyszombati érsek által támogatott projekttel szándékoltan olyan – többek között tóközi, dél-rábaközi – helységeket is szeretnének fókuszba helyezni, amelyek jelenleg idegenforgalmi szempontból mellőzöttek. Az útvonalak emellett természetesen érintenének közismert szakrális helyeket, például Pannonhalmát, Győrt, Esztergomot, Csornát, Sopront vagy Lébényt.