Igazgatási tevékenységek

A Szili Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a feladatkörébe tartozó közigazgatási hatósági és önkormányzati ügyeket.

Kiemelt igazgatási feladatok:

 • anyakönyvi ügyintézés (születés, házasság, haláleset anyakönyvezése), állampolgársági, névváltoztatási ügyek intézése;
 • népesség-nyilvántartás, központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • hatósági bizonyítványok kiadása;
 • hagyatéki ügyek intézése;
 • kereskedelmi ügyintézés: üzletek működési engedélyének kiadása, visszavonása, magánszállásadók nyilvántartásba vétele;
 • szociális ügyek intézése;
 • oktatási, közművelődési, sport ügyek ellátása;
 • honvédelemmel, katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a képviselő-testületek és a bizottságok, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a társulások működésével kapcsolatos feladatok ellátása: előkészíti és lebonyolítja a képviselő-testületek és bizottságok üléseit, elkészíti a jegyzőkönyveket, a hozott döntéseket írásba foglalja, az érintettek részére a döntést továbbítja és végrehajtja;
 • a képviselő-testületek, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzat és a társulások határozatainak nyilvántartása;
 • a helyi önkormányzati rendeletek nyilvántartása, a jogszabályoknak megfelelő módosítások kezdeményezése;
 • az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti képviselőválasztásokkal, valamint az országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a Hivatal és az önkormányzatok belső szabályzatainak nyilvántartása, a jogszabályoknak megfelelő módosítások kezdeményezése;
 • a közszolgálati jogviszonnyal és munkaviszonnyal kapcsolatos (személyzeti és humánpolitikai) ügyek intézése;
 • a civil szervezetekkel való kapcsolattartás;
 • a védőnői szolgálattal és a falugondnoki szolgálattal való kapcsolattartás;
 • szociális és hatósági statisztika elkészítése, adatszolgáltatás nyújtása;
 • feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése;
 • éves köztisztviselői továbbképzések tervezése, irányítása;
 • a Hivatal informatikai rendszerének és honlapjának teljes körű működtetése.

A Szili Közös Önkormányzati Hivatal látja el a polgármesteri és a jegyzői titkársági feladatokat, valamint  a Hivatal végzi a beérkezett iratok érkeztetését, iktatását, postázását. A Hivatal végzi – az irattári terv szerint – az iratok irattározását, selejtezését és a levéltárnak történő átadását. Részt vesz az önkormányzatok rendezvényeinek szervezésében.

Az igazgatási feladatokat végző tisztviselők a munkakörük ellátásához szükséges megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel, közigazgatási alap- és szakvizsgával, illetve ügykezelői vizsgával rendelkeznek.

Vélemény, hozzászólás?