Pénzügyi feladatok

A Szili Közös Önkormányzati Hivatal előkészíti az önkormányzatok pénzügyeivel, vagyongazdálkodásával, az intézmények pénzellátásával kapcsolatos döntéseket, valamint végrehajtja azokat. Előkészíti a képviselő-testületek, a polgármesterek, az alpolgármesterek és a bizottságok önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos döntéseit, szervezi és biztosítja a döntések végrehajtását.

Legfőbb pénzügyi feladatok:

 • az önkormányzatok és intézményeik, valamint a Hivatal számviteli feladatainak ellátása;
 • bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendők intézése;
 • beérkező számlák kifizetése, utalása;
 • a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről és nyilvántartása;
 • az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétre történő elhelyezése;
 • feladatkörébe utalt támogatások visszaigénylése;
 • a házipénztár működésével kapcsolatos feladatokat ellátása;
 • az éves pénzmaradvány megállapítása, javaslattétel a felhasználásra;
 • a Szili Roma Nemzetiségi Önkormányzat számviteli feladatainak ellátása;
 • a Szili Körzeti Óvodai Társulás és intézményei számviteli feladatainak ellátása;
 • az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok és vagyoni befektetések nyilvántartása;
 • az önkormányzati gazdálkodást érintő számlanyilvántartás és számlakibocsátás ellátása;
 • az önkormányzati gazdálkodást érintő ÁFA-val kapcsolatos feladatok ellátása, az ÁFA-bevallások elkészítése, azok befizetéséről, illetve visszaigényléséről való gondoskodás;
 • a szociális támogatások folyósítása;
 • az állami támogatások lehívása;
 • az önkormányzati lakások értékesítésével, vételével kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi feladatok ellátása;
 • az önkormányzati vagyon nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;
 • kötelezettségvállalás nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a Hivatal számviteli politikájának, számlarendjének elkészítése;
 • beszámoló és zárszámadás elkészítése;
 • hitel igénybevételéhez szükséges dokumentáció előkészítése;
 • az önkormányzatok költségvetésének előkészítése, a végrehajtási feladatok szervezése;
 • az önkormányzatok és intézményeik előirányzatának nyilvántartása;
 • az állami támogatások felhasználásának elszámolása;
 • pénzügyi nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások elvégzése;
 • a pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítése és lebonyolítása;
 • a képviselő-testületek, a bizottságok, a polgármesterek, az alpolgármesterek vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéseinek előkészítése;
 • a bér, a tiszteletdíj, a megbízási díj és egyéb kifizetések számfejtéséről való gondoskodás;
 • a cafeteria juttatások megrendeléséről, nyilvántartásáról, kifizetéséről, elszámolásáról való gondoskodás;
 • az adott évi költségvetési rendeletben támogatott szervezetek támogatási szerződéseinek, megállapodásainak elkészítése;
 • az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti képviselőválasztásokkal, valamint az országos és helyi népszavazással kapcsolatos pénzügyi elszámolás elvégzése.

Gondoskodik a Hivatal működéséhez szükséges tárgyi feltételekről, ellátja a Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Intézkedik a Hivatalt és az önkormányzatokat érintő – határozatokból és szerződésekből eredő – követelések behajtása ügyében. Részt vesz az önkormányzati rendezvények szervezésében.

A pénzügyi feladatokat végző tisztviselők a munkakörük ellátásához szükséges megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel, közigazgatási alap- és szakvizsgával rendelkeznek.

Vélemény, hozzászólás?