Körzeti napközis óvoda

 A Szili Körzeti Napközi Otthonos Óvoda férőhelye 65 főre van megállapítva. Az óvoda épületében 2 csoportszoba és 1 tornaszoba került kialakításra , melyek kielégítően szolgálják a gyermekek biztonságos óvodai életét. Az épületben található még irodahelyiség , folyosó, gyermekmosdó, felnőtt WC mosdóval. Az óvoda épületében történik egy nagy teljesítményű konyha üzemeltetése. Naponta átlagosan 260 adag ebédet főznek. Innen kapják ellátásukat az óvodásokon kívül az általános iskola tanulói, nevelőtestülete, a falu idősei, vendégei valamint a zsebeházi igénylők. Intézményünk korszerűsítése 2003. augusztusában kezdődött a nyílászárók cseréjével , majd 2004. augusztusában folytatódott illetve fejeződött be teljes külső és belső felújítással.

Óvodai nevelésünk eszközrendszerét a Fenntartótól, a Szülői Munkaközösség segítségével valamint egyéb lehetőségek kihasználásával biztosítjuk. Berendezési tárgyaink megfelelőek , szükséges cseréről , felújításról folyamatosan gondoskodunk.

Óvodánk udvari lehetőségei jók, mindenkor a gyermekek igényeit szolgálják. Az első udvarunkat a Szülői Munkaközösség támogatásával és társadalmi munkával parkosítottuk , ezzel is igyekeztünk esztétikusabbá tenni óvodánkat. A hátsó zárt udvar szolgál a gyermekek mozgásigényeinek kielégítésére. Itt nagy zöld terület áll a gyerekek rendelkezésére és árnyékot adó fák biztosítják az udvaron a gyerekek jó közérzetét. Környezetünkhöz igazodó, természetes anyagból készült ügyességi játékok állnak a gyerekek rendelkezésére. Az udvari játékok az EU szabvány előírásainak nem felelnek meg, ezért korrigálásuk a következő években fontos feladatunk.

Igyekszünk mindent megtenni a modern, esztétikus külső és belső környezet biztosítása érdekében. A program megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételek adottak , karbantartásukra, bővítésükre folyamatosan szükség van.

                                       TAGÓVODA  TÁRGYI ÉS DOLOGI FELTÉTELEI

Páli tagóvoda 2007. augusztus 1-től tartozik intézményünkhöz. Tagóvoda férőhelyeinek száma 25 fő. Az épületben 1 csoportszoba, öltöző, betegszoba, irodahelyiség, folyosó, étkező, gyermekmosdó-WC található.

Az óvodának szép , tágas udvara van. Az udvari játékok korszerűsítése illetve bővítése elengedhetetlenül szükséges. Az épület belső felszereltsége megfelelő. Esztétikus dekorációk teszik szebbé a csoportszoba és a folyosó hangulatát.

Az óvoda pedagógiai munkáját saját helyi program szerint végezte, amely 2007. augusztus 1-től a szili Körzeti Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programjába került beépítésre.

Meghatározó törekvéseink

Hagyományőrzés, környezet tevékeny megismerése, megismertetése, egészséges életmód, mozgás, zene,kreativitás,pszichológiai szolgáltatás,logopédiai tevékenység,közoktatási intézményekkel való elmélyült, hatékony kapcsolat.

Fontos feladatunk, olyan gyermekeket nevelni, akik harmonikus mozgással, fejlett beszédkészséggel rendelkeznek. Megismerő funkciójuk kifejlődik, érzelmi életük kiegyensúlyozott, szociális magatartásuk alkalmassá teszi őket a közösségben való tevékenységre, az iskolai élet megkezdésére.

                                 AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI

A Szili Körzeti Napközi Otthonos Óvodában 10 fő dolgozik.

Az óvoda dolgozóinak elosztása munkakörönként

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus                                        3 fő

Szakképzett dajka                                                                        1 fő

Konyhai alkalmazott                                                                     4 fő

Élelmezésvezető                                                                            1 fő

Páli Tagóvodában 2 fő dolgozik

A tagóvoda dolgozóinak elosztása munkakörönként

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus                                        1 fő

Szakképzett dajka                                                                        1 fő

Szakmailag igényes, jól informált, barátságos óvónőkből áll a nevelőtestület. Nyitottak az újszerűség befogadására és ennek érdekében fejlesztik önmagukat, hogy még sikeresebbé váljanak.

Szeretetteljes bánásmóddal, ideális kapcsolatteremtő készséggel, egyéni megközelítéssel férkőznek a gyerekekhez. A nehezebben kezelhető gyerekek esetében remek empátiával az egyéni bánásmód módszerét sikeresen alkalmazzák.

Programok 2007-2008-as nevelési évben

 • Ősz – Vidám sportdélelőtt a focipályán, sorversenyek, játékos vetélkedők.
 • Kerékpártúra falunk határában
 •  Kirándulás a győri Állatkertbe
 • Szülőnek lenni nehéz –címmel, előadás , beszélgetés szülői értekezlet keretében. Előadó –
 • Varga Árpádné a Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadója.
 • Szereplés Idősek Napján Szilban, Zsebeházán és Sopronnémetiben
 • Szülői Munkaközösségi bál szervezése
 • Adventi koszorúk készítése a szülőkkel. A foglalkozást vezeti Varga Norbertné virágkötő
 • Tél – Mikulás ünnepély. Hintón érkezik a Mikulás.
 • Betlehemezés – Életmód Klub, Zsebeháza, Babatalálkozó, Óvodai karácsonyi ünnepély
 • Karácsonyi ünnepélyünkre meghívjuk nyugdíjasainkat, akikkel együtt ünnepelünk.
 • Készülődés a Farsangra , álarcok , jelmezek készítése szülőkkel
 • Farsangi bál , téltemetés
 • Tavasz – Tavaszi nagytakarítás , az óvoda udvarának rendbetétele a nagycsoportos gyerekek bevonásával.
 • Készülődés a húsvéti ünnepekre
 • Húsvéti dekorációk készítése a szülőkkel. A foglalkozást vezeti – Gáborné Petres Hajnalka
 • Kirándulás szervezése Szombathelyre a Kalandvárosba, szülőkkel együtt
 • Anyák napjára készülnek a nagycsoportosok
 • Évzáró kerti parti szervezése a SZM segítségével
 • Évzáró , ballagás

Minden héten csütörtöki napon hitoktató tart hittan  foglalkozást a gyerekeknek. Ez a délelőtti órákban történik 2 x30 percben, két csoportban.

Pénteken délelőtt logopédus és fejlesztő pedagógus foglalkozik azokkal a gyerekekkel , akik logopédiai ellátást illetve bármilyen  területen fejlesztést igényelnek.

Letöltések

Különös közzétételi lista

Vélemény, hozzászólás?