Szociális tűzifa igénylés

Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Szil Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat alapján 70 m3 szociális célú tűzifa juttatásban részesült.

Szil Község Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 2020. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás keretében természetbeni rendkívüli települési támogatásként szociális célú tűzifa juttatást biztosít annak a személynek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80.000 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 100.000 Ft-ot.

Háztartásonként legfeljebb 3 m3 szociális célú tűzifa juttatás állapítható meg.

Kérelem az Önkormányzati Hivatalban kérhető, valamint Szil község honlapjáról tölthető le.

 A támogatási kérelmeket a jövedelem igazolásával csatolásával

2020. november 17-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

Németh Péter

polgármester