Hirdetés

  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42.§/B. (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy Szil Községben a 2021-es évben kerül sor az ebösszeírásra.

Kérjük a Tisztelt Ebtartókat, hogy az eb összeíró adatlapokat 2021. február 26-ig szíveskedjenek az önkormányzathoz eljuttatni. Adatlapok kérhetők a Szili Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthetők Szil Község honlapjáról.